Reglementări europene privind dreptul de autor și drepturile conexe

32004L0048 DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Text with EEA relevance) * html * pdf

31992Y0528(01) Council Resolution of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights * html * pdf

32004R1891 Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights * Text consolidat 02004R1891-20071006 * html * pdf * Modificat prin 32013R0519

32006L0116 Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version) * html * pdf * Modificat prin 32011L0077

32010G0306(01) Rezoluția Consiliului din 1 martie 2010 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă * html * pdf

32001L0029 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society * html * pdf

32009L0024 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE) * html * pdf

31996L0009 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases * html * pdf 
....................................................................................................................................

31989D0196 89/196/EEC, Euratom, ECSC: Commission Decision of 3 March 1989 laying down detailed rules for the declassification of documents covered by professional or business secrecy * Text consolidat 01989D0196-19901130 * html * pdf

31993L0083 Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission * html * pdf * rectificat prin 31993L0083R(01)

32001L0084 Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art * html * pdf

32005H0737 Commission Recommendation of 18 May 2005 on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services (Text with EEA relevance) * html * pdf * rectificat prin 32005H0737R(01)

32006L0115 Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version) * html * pdf

32008H0416 Recomandarea Comisiei din 10 aprilie 2008 privind gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe și Codul de bune practici pentru universități și alte organizații publice de cercetare [notificată cu numărul C(2008) 1329] (Text cu relevanță pentru SEE) * html * pdf

32012L0028 Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (Text cu relevanță pentru SEE) * html * pdf * rectificat prin 32012L0028R(01)

32012R0386 Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (Text cu relevanță pentru SEE) * html * pdf