Termeni și condiţii

1. Preambul. Prezenta pagină de Internet (blog) cu adresa www.consilieremarci.ro (denumită „pagina de Internet”),  incluzând toate secţiunile acesteia și excluzând secţiunea „Consultanţă juridică”, aparține Maidanuc - cabinet de proprietate industrială (denumit „cabinetul”).

2. Acordul privind acceptarea termenilor și condițiilor. Orice accesare sau utilizare a paginii de Internet sau a oricărei secțiuni a acesteia se poate face numai cu însușirea și respectarea tuturor termenilor și condițiilor din prezenta secțiune („termeni și condiții”). Simpla accesare sau utilizarea în orice mod a oricărei secțiuni a paginii de Internet are valoarea juridică a unei depline acceptări a tuturor termenilor și condițiilor.

3. Informațiile furnizate. Toate și orice informații furnizate în orice mod pe pagina de Internet sau în orice secțiune a acesteia („informațiile furnizate”) sunt oferite „așa cum sunt”, fără niciun fel de garanții, inclusiv cele privind caracterul complet, actual și exact al acestor informații. Niciuna dintre informațiile furnizate nu poate fi considerată consultație juridică ori în domeniul proprietăţii intelectuale sau intenție de a oferi o asemenea consultație. Prin publicarea pe pagina de Internet a informațiilor furnizate nu se creează niciun fel de raport juridic între cabinet și orice persoană care ia cunoștință în orice mod de informațiile furnizate, astfel că furnizarea, modificarea în orice mod sau întreruperea furnizării acestora se face în mod discreționar de către cabinet, fără nicio notificare prealabilă sau orice altă formalitate.

4. Drepturile de autor. Drepturile de autor asupra tuturor materialelor publicate pe pagina de Internet sau în orice secțiune a acesteia aparțin cabinetului, titularului acestuia sau (numai dacă există menţiuni exprese în acest sens) colaboratorilor titularului, de la caz la caz, astfel că nu pot fi utilizate de alte persoane decât cu acordul prealabil scris al cabinetului, indiferent de modalitatea sau întinderea utilizării materialelor. Fac excepţie de la această prevedere doar materialele pentru care dispoziţiile legale prevăd în mod expres contrariul. Exceptând cazul unor precizări exprese în alt sens, drepturile de autor asupra materialelor postate în secţiunea “Articole” a paginii de Internet aparţin lui Iulian Lucian Maidanuc (lucian@maidanuc.ro) și vor putea fi utilizate doar cu acordul expres prealabil scris al acestuia, sau vor putea fi citate în condiţiile legii și ale uzanţelor recunoscute în materie, cu menţionarea expresă a sursei și autorului și cu link funcţional către pagina materialului respectiv.

5. Comunicările. Comunicările transmise pe adresele de e-mail publicate pe pagina de Internet („comunicările”) nu creează niciun fel de raport juridic între cabinet și persoanele care vor fi transmis ori primit respectivele comunicări. Orice comunicări sunt supuse riscului de a fi interceptate de terțe persoane și nu pot fi tratate ca fiind confidențiale, iar cabinetul nu are nicio obligație și nu oferă nicio garanție că va răspunde acestor comunicări.